Viettel điều nhân sự công nghệ hỗ trợ tiêm chủng Covid – 19 tại TP.HCM

Viettel đã điều 150 kỹ thuật viên và chuyên gia hỗ trợ TP.HCM vận hành ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 trong đợt tiêm chủng quy mô lớn sắp tới. Trước đó, nhóm kỹ thuật viên và chuyên gia của Viettel đã có 1 tuần để diễn tập và tập huấn cho 10 điểm tiêm tại 10 quận huyện.

Đội hỗ trợ kỹ thuật của Viettel được chia thành 3 nhóm, từ cấp Thành phố đến từng địa điểm tiêm tại các phường. Nhóm thứ nhất gồm 20 nhân sự phối hợp ban chỉ đạo tiêm vaccine của TP.HCM chịu trách nhiệm điều hành kế hoạch chung, đảm bảo vận hành chung của toàn hệ thống, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành.

Kỹ thuật viên và chuyên gia công nghệ của Viettel đã có mặt tại TP.HCM hỗ trợ sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 quốc gia

Nhóm thứ 2 gồm 30 nhân sự được phân bổ về 22 quận huyện có nhiệm vụ đào tạo lực lượng của địa phương trong việc sử dụng phần mềm tiêm chủng, hỗ trợ xử lý dữ liệu…

Nhóm thứ 3 gồm 100 nhân sự trực tiếp đến các điểm tiêm cố định và lưu động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhập dữ liệu khám sàng lọc, kết quả tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm vào hệ thống.

Ông Ngô Vĩnh Quý, phó tổng giám đốc tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel chia sẻ: “Viettel sẽ đảm bảo nền tảng ổn định. Đây là cơ sở để mở rộng chiến dịch tiêm chủng toàn quốc”.

Thông tin về tiêm chủng của cá nhân sẽ hiển thị trong nền tảng tiêm chủng Covid-19 quốc gia

Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia do Viettel xây dựng và phát triển, bao gồm 4 hệ thống: ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng quốc gia và trung tâm đáp ứng (MCC). Cơ sở dữ liệu của nền tảng được quản lý tập trung, đáp ứng tiêu chuẩn đồng bộ, minh bạch về thông tin từ người dân đến các cơ quan quản lý.

Toàn bộ quy trình, từ đăng ký tiêm chủng với tra cứu lịch sử, kết quả tiêm chủng đều thao tác qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc cổng thông tin tiêm chủng Covid-19.

Thịnh An

Có thể bạn quan tâm: