Thấy gì ở 10 thương hiệu lớn nhất toàn cầu năm 2021

Interbrand đã định giá 100 thương hiệu có giá trị lớn nhất toàn cầu. Dẫn đầu là Apple, Amazon, Microsoft, Google, Samsung Electronics... Xem thêm »