Viettel

Lần đầu tiên Viettel Fastest vào Nam!

Ngày 9.10.2022, lần đầu tiên giải chạy Viettel Fastest được tổ chức tại Sài Gòn. Xem thêm »

Viettel Fastest lần thứ 2 chung tay với chương trình “Trái tim cho em”

Ngày 24.4.2022, tại Hà Nội, Viettel Telecom tổ chức giải chạy Viettel Fastest lần thứ 2, chung tay với chương trình nhân đạo "Trái tim cho em". Xem thêm »