VNPT phát sóng 5G phục vụ SEA Games 31

VNPT đã tăng thêm nhiều xe phát sóng 5G và xe truyền dẫn tín hiệu truyền hình vệ tinh lưu động phục vụ SEA Gmaes 31. Xem thêm »

VNPT là nhà tài trợ kim cương SEA Games 31

VNPT sẽ lo mạng internet, gởi tin nhắn tiếp thị... về sự kiện SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 6 - 23.5.2022. Xem thêm »