Vinfast

ADB cho VinFast vay 135 triệu USD

ADB cho VinFast vay 135 triệu USD để sản xuất xe buýt điện vận tải công cộng và mạng lưới trạm sạc xe điện tại Việt Nam Xem thêm »