Viettel Store có “chiếc áo mới”!

2021 là năm đầu tiên của Viettel sau 15 năm hoạt động đã đạt doanh thu theo kế hoạch trước 3 tháng. Xem thêm »