Tiền “di động” – Có phải là miếng bánh ngọt?

Nhìn thấy trước dịch vụ tài chính Mobile money quá khó để tồn tại ở nông thôn, càng "không có cửa" ở thành thị Xem thêm »

VinaPhone đã được cấp phép thử nghiệm dịch vụ Mobile money

VinaPhone (thành viên của VNPT) đã được cấp giấy phép thử nghiệm dịch vụ Mobile money từ ngày 18.11.2021 cho đến 18.11.2023. Xem thêm »