Viettel money – Ra mắt rồi “chạy” luôn!

Viettel money là hệ sinh thái tài chính số, theo định nghĩa của Viettel khi công bố và "chạy" luôn dịch vụ tài chính này vào sáng nay, 1.12.2021 Xem thêm »