FPT Play và TikTok

FPT Play liên minh với TikTok phát triển nội dung trên nền tảng số

FPT Play là đối tác chiến lược của TikTok với mục tiêu khai thác và phục vụ khách hàng đang sử dụng nền tảng TikTok. Xem thêm »