Vùng đất 213 tuổi “bước vào lớp chồi”!

Ngày 11.11.2021, IOC Biên Hòa chính thức hoạt động sau 1 năm thử nghiệm. Như vậy, vùng đất 213 tuổi gia nhập lớp chồi của mô hình "thành phố thông minh". Xem thêm »