3 năm liền được chọn là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Lần thứ 3 liên tiếp, kể từ 2019, VNG được bình chọn là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" của tạp chí Nhân sự Châu Á. Xem thêm »