ColorOS 12 đã xuất hiện

ColorOS 12 là hệ điều hành tùy biến đầu tiên của hệ điều hành gốc Android 12 đã xuất hiện trên thị trường. Xem thêm »