Sau 3 tháng, ứng dụng FPT Long Châu đã có 500.000 khách hàng

Trong vòng 3 tháng sử dụng, vào cuối tháng 2.2022, ứng dụng FPT Long Châu đã có 500.000 khách hàng sử dụng. Đó là kỷ lục! Xem thêm »