Năm 2022 giá trị thương hiệu Viettel đạt gần 9 tỷ USD

Theo đánh giá của Brand Finance, giá trị thương hiệu của Viettel là 8,76 tỷ UISD, vị thứ 18, nằm trong nhóm 22 thương hiệu viễn thông lớn có tăng về thứ... Xem thêm »

7,2 triệu sản phẩm Việt đã bán trên Amazon trong một năm

Trong 1 năm (1.9.2020 - 31.8.2021), đã có gần 7.2 triệu sản phẩm Việt bán ra thế giới thông qua sàn Amazon. Xem thêm »

Thấy gì ở 10 thương hiệu lớn nhất toàn cầu năm 2021

Interbrand đã định giá 100 thương hiệu có giá trị lớn nhất toàn cầu. Dẫn đầu là Apple, Amazon, Microsoft, Google, Samsung Electronics... Xem thêm »