Góc nhìn khác về cựu tổng giám đốc Bách Hóa Xanh Trần Kinh Doanh

Trần Kinh Doanh từng một thời máu lửa, sung sức với Bách Hóa Xanh. Còn bây giờ... Xem thêm »

Ông Trần Kinh Doanh chia tay Thế giới Di động, vì sao? (kỳ 2)

Câu chuyện từ chức của ông Trần Kinh Doanh được cộng đồng quan tâm. Vì sao ông Doanh từ chức? Xem thêm »

Ông Trần Kinh Doanh chia tay Thế Giới Di Động, vì sao? (kỳ 1)

Vì sao ông Trần Kinh Doanh chia tay Thế giới Di động? Có nhiều ý kiến khác nhau. Xem thêm »

Miễn phí xét nghiệm nhanh cho shipper, còn nhân viên siêu thị thì sao?

Shipper được miễn phí xét nghiệm nhanh. Còn nhân viên siêu thị thì sao? Xem thêm »

Điều hơn 3.000 lao động hỗ trợ Bách hóa Xanh

Bách Hóa Xanh cam kết "không có chủ trương tăng giá bán để gia tăng hiệu quả lợi nhuận trong lúc dịch bệnh phức tạp" Xem thêm »