Chiều nay có một loài hoa vỡ…

Những tình khúc trong đau đớn của Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương, Phạm Duy, Vũ Thành An… đã kêu lên những tiếng kêu của tình yêu trong cơn hồng thủy lạc... Xem thêm »