Vingroup đã có trợ lý ảo

Đã có trợ lý ảo trên ứng dụng Vinhomes Resident và Vinhomes online

Ứng dụng Vinhomes Resident và Vinhomes online đã có trợ lý ảo tích hợp AI. Xem thêm »

Tỷ lệ 60 – 40 trong chuyển đổi số

Khi chuyển đổi số, doanh nghiệp cần xác định rõ các quy trình kinh doanh nào thuộc diện cần thay đổi nhất theo nguyên tắc 60-40! Xem thêm »