VNPT phát sóng 5G phục vụ SEA Games 31

VNPT đã tăng thêm nhiều xe phát sóng 5G và xe truyền dẫn tín hiệu truyền hình vệ tinh lưu động phục vụ SEA Gmaes 31. Xem thêm »

Gộp “hai thành một” để… hấp dẫn hơn!

FPT Telecom quyết định sáp nhập FPT Play và Truyền hình FPT thành FPT Play với slogan "Không giới hạn" Xem thêm »