Ninja Van có thêm 578 triệu USD

Ninja Van vừa gọi thêm được hơn nửa tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào mô hình bưu chính thương mại điện tử Xem thêm »