Nhớ chuyến băng rừng Bidoup – Phước Bình

Từ vườn quốc gia Bidoup (Lạc Dương, Lâm Đồng), băng rừng về núi Phước Bình (Bác Ái, Ninh Thuận) với chiều dài 31km. Đi và nghỉ hết 2 ngày 1 đêm. Cung... Xem thêm »