Có một chiều ba mươi Tết

Nhà văn - nhà báo Võ Đắc Danh nhớ lại một chiều 30 Tết cách nay gần 60 năm... Di Động Việt Nam xin giới thiệu chút kỷ niệm ngọt ngào ấy... Xem thêm »