Viettel Fastest lần thứ 2 chung tay với chương trình “Trái tim cho em”

Ngày 24.4.2022, tại Hà Nội, Viettel Telecom tổ chức giải chạy Viettel Fastest lần thứ 2, chung tay với chương trình nhân đạo "Trái tim cho em". Xem thêm »