FPT Semiconductor

FPT Software sản xuất thành công chip IC

FPT Semiconductor (trực thuộc FPT Software, FPT) ra mắt dòng chip IC đầu tiên dùng trong nhóm sản phẩm IoT y tế Xem thêm »