Giữa tháng 11 này, Macbook Pro “thế hệ mới” có hàng trên kệ!

Giữa tháng 11 này, dòng Macbook Pro "thế hệ mới" sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam với giá thấp nhất là 50,99 triệu đồng! Xem thêm »