Hy Vọng

Vị khách đặc biệt ở Hy Vọng đánh trống bắt đầu năm học mới!

Năm học 2022 - 2023 tại ngôi trường Hy Vọng đã bắt đầu với tiếng trống cuả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Xem thêm »