CMC

CMC có 7 sản phẩm và dịch vụ được vinh danh

Năm 2025, CMC sẽ có 10.000 nhân sự với doanh thu 1 tỷ USD trên 4 lĩnh vực: hạ tầng, công nghệ, kinh doanh quốc tế và giáo dục. Xem thêm »

Chứng từ điện tử – Tiện lợi nhiều bề!

Chứng từ điện tử của Viettel Telecom tiện lợi, minh bạch cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp... Xem thêm »