Nhiều mặt hàng giảm giá sâu trong chương trình “Siêu sale thương hiệu” trên sàn Lazada

Đặc biệt, trong chương trình “Siêu sale thương hiệu”, ngày 31.5.2022, Huawei giảm giá sâu nhiều mặt hàng trên sàn Lazada. Xem thêm »