VNG tài trợ 9.1 tỷ đồng

VNG hỗ trợ Newborns Việt Nam 9,1 tỷ đồng đào tạo chuyên khoa sơ sinh

VNG hỗ trợ NBV 9,1 tỷ đồng từ 2022 đến 2024 để cùng NBV thực hiện các chương trình đào tạo chuyên khoa sơ sinh tại Việt Nam. Xem thêm »