Google có thêm 650.000 học trò Việt

Mục tiêu là 500.000 học trò trong 4 năm (2018 - 2021) nhưng kết thúc là 650.000 học trò tham gia chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 Xem thêm »