Viettel Digital Talent 2022

Viettel Digital Talent 2022 tuyển dụng hơn 40 thực tập sinh xuất sắc

Viettel Digital Talent 2022 đã kết thúc. Hơn 40 thực tập sinh được làm việc tại Viettel. Xem thêm »

Tuyển dụng 12 kỹ sư từ chương trình Thực tập sinh tài năng Viettel 2021

Chương trình Thực tập sinh tài năng Viettel (Viettel Digital Talent) là hướng đi riêng về đào tạo nhân lực. Xem thêm »

My Honda+ đã “bay trên mây”!

Khi chuyển đổi lên nền tảng "đám mây", ứng dụng My Honda+ đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng. Xem thêm »

Năm 2021, VNG dự tính sẽ “lỗ” 619 tỷ đồng

Năm 2021, dự tính VNG sẽ "lỗ" 619 tỷ đồng! Xem thêm »