Tiếng cộ bò gõ vào năm tháng…

Tôi vỗ về giấc mơ thơ trẻ, mơ những gương mặt hiền lành mắt đơm cúc áo cùng tiếng gõ nhịp đều đặn của những chuyến cộ bò của một thời xa... Xem thêm »