“Lính” Viettel giành chiến thắng tại cuộc thi tấn công mạng thế giới

Tại Pwn2Own Vancouver 2022, 2 "lính" của Viettel Cyber Security (VCS) đã dành chiến thắng tại hạng mục Local Elevation of Privilege (leo thang đặc quyền). Xem thêm »