Sống ngon nhờ… laptop!

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, ngành hàng laptop tăng mạnh. Nhiều nhà bán lẻ bán được hàng. Xem thêm »

Tỷ lệ 60 – 40 trong chuyển đổi số

Khi chuyển đổi số, doanh nghiệp cần xác định rõ các quy trình kinh doanh nào thuộc diện cần thay đổi nhất theo nguyên tắc 60-40! Xem thêm »