Người Việt đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ

Trần Trọng Khiêm là người Việt đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ. Cuộc đời ông trải qua những thăng trầm trước khi trở thành vị tướng lãnh đạo nghĩa quân chống... Xem thêm »