Phiếm đàm về cái “áp” PC-Covid

PC-Covid là application quốc gia nhưng đến nay còn quá nhiều sai sót, nhận được nhiều "gạch đá" từ người sử dụng Việt! Xem thêm »

Samsung Galaxy A22 5G chỉ có giá 5,99 triệu đồng

Từ 23 - 26.7.2021, Samsung Galaxy A22 5G có giá 5,99 triệu đồng. Đây là mức giá độc quyền của FPT Shop Xem thêm »