VNPT và Agribank

Cùng nhau khai thác thế mạnh “của nhà làm được”!

VNPT và Agribank là đối tác toàn diện, khai thác những thế mạnh "của nhà làm được" để cùng phát triển Xem thêm »
Viettel và NVIDIA

Viettel cùng NVIDIA phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Viettel và NVIDIA là đối tác chiến lược để phát triển AI tại Viettel và Việt Nam. Xem thêm »

Năm 2022 – Digiworld phải kiếm được 800 tỷ đồng tiền lời!

Là nhà phân phối của nhiều thương hiệu lớn, năm 2022, DGW phải kiếm 800 tỷ đồng tiền lời. Xem thêm »