Viettel

Ứng dụng Viettel money vào chung khảo Excellence Award 2022

Viettel money vào vòng chung kết giải thưởng Excellence Award 2022. Xem thêm »

Mở cửa 2 phòng lab

Viettel Innovation Lab mở cửa miễn phí chào đón các đối tượng yêu thích công nghệ kể từ ngày 23.8.2021. Xem thêm »