Giấc mơ hoang về nhà máy “táo mẻ” tại Việt Nam

Giới truyền thông và người lao động Việt Nam tỏ vẻ hoan hỉ khi cuối tháng 4.2020 xuất hiện thông tin Apple (tên cúng cơm là “táo mẻ”) tuyển dụng lao động... Xem thêm »