Miễn phí xét nghiệm nhanh cho shipper, còn nhân viên siêu thị thì sao?

Shipper được miễn phí xét nghiệm nhanh. Còn nhân viên siêu thị thì sao? Xem thêm »

Mở cửa 2 phòng lab

Viettel Innovation Lab mở cửa miễn phí chào đón các đối tượng yêu thích công nghệ kể từ ngày 23.8.2021. Xem thêm »

Nâng băng thông internet nhưng không tăng giá

Từ ngày 10.8.2021, FPT nâng băng thông cho tất cả các gói cước nhưng không tăng giá! Xem thêm »

Miễn phí dịch vụ bác sĩ tư vấn trong lúc dịch Covid-19 hoành hành

Kể từ ngày 31.7.2021, startup dịch vụ chăm sóc y tế trực tuyến eDoctor triển khai chương trình miễn phí “Tư vấn sức khỏe trực tuyến tại nhà – không cần đi... Xem thêm »