Viết từ thành phố lockdown

...Thành phố phong tỏa. Giới nghiêm lúc chạng vạng. Không hàng quán. Đèn bảng hiệu tắt im lìm... (Viết về thành phố lockdown của Trần Nhã Thụy và Nguyễn Ngọc Anh) Xem thêm »