Ninja Van chính thức liên minh Grab với dịch vụ giao hàng an toàn tại nhà

Ninja Van liên minh với Grab hoạt động mô hình giao nhận hàng mới với nguyên tắc 5K, nhanh và nhiều tiện lợi Xem thêm »

Ninja Van có thêm 578 triệu USD

Ninja Van vừa gọi thêm được hơn nửa tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào mô hình bưu chính thương mại điện tử Xem thêm »