Khoai nưa… lạt như nước ốc!

Cây chột nưa đang được quảng cáo trị được bệnh béo phì nhưng các sản phẩm của nó lại... lạt như nước ốc! Xem thêm »