Sơn Đoòng xuất hiện trên công cụ Google Tìm kiếm tại 17 quốc gia

14.4.2022, trên công cụ Google Tìm kiếm tại 17 quốc gia: Anh, Romania, Thuỵ Điển, Hy Lạp, Chile, Costa Rica, Dominica... xuất hiện hang Sơn Đoòng. Xem thêm »

Mở cửa… nhưng mở thế nào?

Cần sớm "mở cửa" trở lại nhưng mở như thế nào, cần có những quyết sách khôn ngoan, hợp lý... Xem thêm »