Chống dịch Covid-19: bằng vaccine hay bằng… “bom”?

Ông Nguyễn Tử Quảng, chủ tịch Bkav nói: "Chúng ta có công thức cho chống dịch rất hiệu quả mà không cần vaccine. Cần điều chỉnh giảm số người cách ly nữa... Xem thêm »

Nếu là bậc đại nhân, nhớ “uốn lưỡi… chín lần”!

Ông Nguyễn Tử Quảng (biệt danh là Quảng nổ) uyên thâm lắm, lĩnh vực nào cũng bàn được! Nhưng... Xem thêm »