Hai năm đại dịch Covid-19, 80% nữ doanh nhân Việt “thất điên bát đảo”!

80% nữ doanh nhân của nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam "thất điên bát đảo" vì đại dịch Covid-19. Xem thêm »

6 nhà lãnh đạo trẻ tham gia Generation17

6 nhà lãnh đạo trẻ lần đầu tham gia Generation17 thực hiện các dự án toàn cầu về các vấn đề cấp bách năm 2022... Xem thêm »