Mô hình “thành phố thông minh bền vững” sẽ thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn!

Mô hình "thành phố thông minh bền vững" sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư ngoại quốc! Hiện tại là giấc mơ... Xem thêm »

Mở cửa… nhưng mở thế nào?

Cần sớm "mở cửa" trở lại nhưng mở như thế nào, cần có những quyết sách khôn ngoan, hợp lý... Xem thêm »