Hàng triệu “công dân số” đã ra đời!

Dịch Covid-19 lan đến Việt Nam. Muốn tồn tại phải bán online. Vậy là hàng triệu “công dân số” chào đời! Xem thêm »

“Ông mai bà mối công nghệ”… Đường xa vạn dặm…

Công việc "mai mối" bằng công nghệ mở ra nhiều cơ hội nhưng quá nhiều rủi ro, từ thời gian cho đến nhân lực, tiền bạc… Xem thêm »