Mở cửa 2 phòng lab

Viettel Innovation Lab mở cửa miễn phí chào đón các đối tượng yêu thích công nghệ kể từ ngày 23.8.2021. Xem thêm »

FPT Shop dẫn đầu thị trường bán lẻ laptop trong tháng 5.2021

Tháng 5.2021, theo số liệu GfK Việt Nam, FPT Shop dẫn đầu thị trường của ngành hàng laptop Xem thêm »