Poco X3 GT có giá 7,99 triệu đồng

Trong chương trình flash sale vào ngày mai, 5.8 và ngày hội siêu thương hiệu 8.8.2021 trên kênh Lazada, Poco X3 GT được bán với giá 6,99 triệu đồng Xem thêm »