Thương hiệu Viettel đã được định giá 6,02 tỷ USD

Viettel được Brand Finance định giá thương hiệu là 6.02 tỷ USD, tăng 202 triệu USD so với lần định giá năm 2020. Xem thêm »

Phiếm đàm về cái “áp” PC-Covid

PC-Covid là application quốc gia nhưng đến nay còn quá nhiều sai sót, nhận được nhiều "gạch đá" từ người sử dụng Việt! Xem thêm »